۱۰ دی، ۱۳۹۲

نابودی بهائیان به دست رژیم جمهوری اسلامی ایران


از دوران تاریخ کهن تا امروز، در راه پذیرش و گسترش یک عقیده مذهبی، خشونت ها و قتل عام ها صورت می گرفته است،
یعنی از چند هزار سال قبل از میلاد. در مورد بودن یا نبودن مذهب با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند و این اختلاف نظر، دنیای امروزی را نیز تبدیل به یک میدان جنگ کرده است.
رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل شدن نسبت بين آنها از اموری است که امروزه مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشراست.
سیستم ایران نیز از جمله کشورهایست که حقوق اقلیتهای مذهبی را پایمال کرده و مورد خشم و غضب  قرار میدهد بخصوص بهائیان را .
زیرا سیستم ایران بر این باور است که بهائیت جزء ادیان الهی نیست و به عنوان یک حزب سياسی و مخالف اسلام و شیعه محسوب میشود.
اما این دروغها تنها نمایانگر سیاست و ایده لوژی میباشد. زیرا سیستم ایران از مخالفان خود وحشت دارد و به این بهانه جامعۀ دینی بهائیان را بد نام میکند و برای نابودی جامعه بهائیان مجازاتهای سختی را از قبیل: اعدام. بازداشت و بازجوئی های خودسرانه به اتهامات دروغ  اخراج دانشجویان از دانشگاه ها. تبعیض در مدارسها. به آتش زدن خانه ها و محل کسب توسط لباس شخصیها. یورشهای سحرگاهی به خانه ها و مصادره اموال آنان و حتی تخریب گورستانهای بهائیها. و ویران کردن زیارتگاهها و اماکن مقدس بهائیان ... را دنبال میکند.

در حالیکه در تمام ادیان الهی از رساندن ظلم و ستم به غیره و آزار دادن انسانها به طریق ضرب، شتم، قتل، تهمت تجاوز به مال وآبروی اشخاص نهی شده است.

چرا که لازمه ی آرامش روحی در هر مذهبی. احترام جدایی دین از حکومت وعقاید و باورهای مذهبی دیگر افراد است.

هیچ نظری موجود نیست: