۰۵ فروردین، ۱۳۸۹

فقر چیست؟ – گویا روشن

ای کاش در این جهان فقر وجود نداشت. همه از یک زندگی راحت و بی دغدغه بهره مند می شدند. زیرا فقر باعث رکود فکری انسانها میشود. اشخاصی که با مشکل فقر مواجه هستند کمتر به مسائل دور و بر خود مینگرند و بدون اینکه متوجه اعمال خود باشند دستخوش افرادی میشوند که با اهداف شیطانی خود، آنها را مسموم میکنند. این مسمومیت میتواند جهان را در بر گیرد.

برای همین ستم گران جهان از افرادی که به فقر مبتلا هستند، برای انگیزه های شوم خود سوء استفاده میکنند. بستگی به این دارد آنها به کدام گروه و شاخه گرفتار آیند و آن را ملاک خود قرار دهند. زیرا کسی که انگیزه ای نداشته باشد به آسانی آلوده خواهد شد. مانند جسمی که به دلیل مریضی زیاد چنان ضعیف شده که پذیرای هر نوع باکتریست.

فقر او را به سمت آشفتگی و تهی دستی کشانده اما از آینده ای که او را به سمت نابودی میبرد بیخبر است. احساس خستگی و نامیدی او را از هر تفکر عاقلانه ای دور کرده است. سرخوردگی و ناملایمتی زندگی، او را به سوق یک لحظه راحتی میکشاند. بدون اینکه متوجه خطرات بعدی آن باشد.

چشمان معصومانه فرزندانش که حسرت یک روز بدون استرس و شاد دارند را بخاطر می آورد. نگاه تحقیر آمیز اطرافیان که مانند تیشه ای قلب او را زخمی کرده است، از جلوی چشمانش محو نمیشود.

از گفتن ندارم،چکار کنم، چاره ای نیست خسته شده است. به یک خرید کامل به لباسهای نرم و راحت به یک خواب بدون استرس فردا احتیاج دارد. اما افسوس که چنین امکانی برایش وجود ندارد. حال چه کسی میتواند حداقل خواسته هایش را برآورده سازد؟ کدام قانون از حق او و خانواده اش دفاع میکند؟ برای حداقل این زندگی باید چکار کند؟ در حالیکه چیز زیادی نمیخواهد، همه اینها یک زندگی ساده و دور از زرق و برق و اصراف است.

اما برداشت جهانیان امروزی از فقر تنها سفالت است.

اگر در باره جرمهایی که در جهان رخ داده تحقیق نماییم پی خواهیم برد که سر چشمه 90% آن فقر میباشد، به این خاطر در مرحله اول باید ریشه ی فقر را از بین برد تا جرائم به کمترین درجه برسد.

اگر چه فقر تنها گشنگی و شکم خالی نیست. فقر بدون اندیشه سر کردن است. فقر گمراه کردن انسانهای خوش باور است. فقر به تمسخر گرفتن و ترحم آمیز نگاه کردن است. فقر بی عدالتی و بی رحمی است. فقر بی اعتنایی به فقر است.

هیچ نظری موجود نیست: