۱۵ اسفند، ۱۳۸۸

آتش در خانه ی کیست؟ (اسرائیل و فلسطین) – گویا روشن

از شروع کشمکشهای اسرائیل و فلسطین نسلها گذشته است و هنوز فرزندانمان یعنی آیندگان این سرزمین مجبور به دانستن این قضایا میباشند و مبهوم است که آیا قلب کودکان آنان هم با کاشتن تخمهای زهر آلود نفرت و دشمنی به بیابان تبدیل خواهد شد یا نه.

از جنگ جهانی دوم 65 سال گذشته است و بشر هنوز باید تاوان پس دهد. پیامدهای جنگی که حاصل افکار شر و ناپاک اجدادشان است را بر دوش دو همنوع دیگر خود میگذارند و از به جان هم افتادن آنها لذت برده و در پی رانت هستند و در پشت پرده های نیرنگ خود با اشتهای کامل
به اجسادی که فراهم آور منافع جدیدیست نگاه میکنند. زیرا هر نعش ضمانتی برای ادامه ی نقشه های شیطانی دیگریست. دیوارهای سیمانی معترض جلوه میدهند در حالی که سالها پیش دیوارهای محکم خشونت و انتقام را با دست خود افتتاح کرده بودند.

نترسید و نگاهی به این گوشه ی دنیا بیاندازید. نگاه کنید تا ببینید که از آنها چه ساخته اند.

اگر خوشبختی به معنای آرامش باشد آنها بدبخت ترین انسانهای روی زمینند. ممکن است امروز یکی از آنها مسلحتر باشد و خسارات بسیار بیشتری وارد سازد اما او هم از عاقبت آن میترسد. خوب میداند که اگر روزی قدرتش کمتر شود خارهای انتقام این بار به تن او فرو خواهد رفت. شاید هم علت پرخاشش همین ترس باشد.

برایشان نقشه هایی پلید تولید کرده و با نام صلح به خورد جهانیان میدهند. البته می توان گفت بسیار مبتکر هستند. زیرا کار هرکس نیست که بتواند راه های صلحی ایجاد کند که به هیچگونه قابل اجرا نباشد. حتی کسانی در این جهان وجود دارند که صلح طرفین را در نابودی یکی از آنها می بینند!!

آیا اگر از چنین صلح اندیشان مبتکری دفاع شود میتوان توقع صلح را داشت!؟

هیچ نظری موجود نیست: