۰۱ اسفند، ۱۳۸۸

همبازیهای ایران در خاورمیانه - گویا روشن

سیستم ایران سی سال است بخاطر استراتژیهای خود و تهدیدهایی که با آن روبروست از بعضی گروهها و کشورها پشتیبانی مالی و نظامی میکند. این در حالیست که گفته میشود جوانان ایران با بیکاری ودرصد زیادی از مردم با فقر مواجه هستند.
برای نمونه سیستم ایران از مردم بی امکانات و همچنان افراطی مذهبی که با کلمه ی "جنگ حق بر علیه باطل" تحت تأثیر قرار میگیرند را به جنگ لبنان با اسرئیل میفرستد.
سرمایه ی ملی ایرانیها را که به گفته ی خودش بیت المالست به حزب والله لبنان میبخشد.
برای نمونه بعهده گرفتن بازسازی خانه های ویران شده ی مردم لبنان پس از بمباران اسرائیل
آقای سید یحیی صفویی فرمانده ی سپاه پاسداران، جوانان حزب والله لبنان راکه 33 روز به دنبال تانکها ی مرکاوا اسرائیلی دویده اند تا آنها را منفجر کنند غرورمی ورزد
فلسطین-فلسطین کشوری که سیستم ایران همیشه سنگش را بر سینه میزند. و با کمکهای بی رویه اش که میتوان گفت تنها باج دادن به حزبیست با نام "حماس" که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تروریست شناخته شده است. ویکی از مهمترین راههای درآمدش باجگیری از شهروندان پر درآمد فلسطینیست.
از این سرمایه ی هنگفت تنها درصد ناچیزی به مردم فلسطین تعلق میگیرد که در قبال آن باید جان خود را در برابر نیروهای کاملا مسلح اسرائیل به خطر اندازند تا بعد آقای یحیی صفویی از شجاعت و مقاومت آنها که 23 روز در جنگ حق و باطل (از دید آنها) با اسرائیل جنگیده اند قدرانی نماید.
گفتنیست پس از مرگ آقای یاسر عرفات مشکلات مردم فلسطین چندین برابر شده و کشمکش داخلی نیز به اوج رسیده است. لازم ب ذکر است به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد نیز در تحریمهای بسیار شدید این کشور نقش بسزایی داشته است. که این نه تنها دوستی با آنها را نشان نمی دهد بلکه فلسطینیها در آتش خود خواهیهای سیستم ایران نابود میشوند.
حال نگاهی به عراق می اندازیم.
ایران یکی از همسایه های نزدیک عراقست. که ازهر طرف با این کشور هم مرز است.
سیستم ایران به دلیل نفوذ خود دراین کشور، به احزاب شیعه و قسمت کردستان کمکهای چشمگیری میکند، بخصوص در منطقه کردستان که بر خلاف قسمتهای دیگر آن تا قبل اپراسیون امریکا به عراق دیواری بین آنها وجود نداشت و براحتی رفت آمد انجام میگرفت. چرا که حزبهای مخالفین ایران از قبیل: حزب دمکرات کردستان. حزب کومله. حزب توده در کردستان عراق مستقر میباشند وسیستم ایران هم توانسته پایگاه استخبارات خود را در شهرهای آنجا مستقر کرده و براحتی در شهر و خارج از شهر رفت و آمد دارند. گفتنیست که نیروهای نظامی و غیر نظامی امریکایی هم در آنجا مستقر و همسایه ی آنها میباشند.
سوریه-سوریه که از معدود کشورهاییست که دارندگان پاسپورت ایرانی برای ورود به آن کشور ویزا نیاز ندارند. طوری که میتوان سوریه را ایران دوم نامید ، در این کشور میتوان ازریال به جای لیر سوریه استفاده کرد وهمچنین اتوموبیل سمند که با نام خودروی ملی تولید شده است امروز با نام شام در این کشور به تولید انبوه رسیده است. همکاری آنان تا حدیست که دولت سوریه مخالفین ایران را که در سازمان ملل بعنوان پناهنده ی سیاسی ثبت شده اند و درایران با خطر اعدام مواجه هستند تحویل سیستم ایران میدهد.

هیچ نظری موجود نیست: