۲۹ بهمن، ۱۳۸۸

یهودیان در ایران - گویا روشن

یهودیان از ادوار کهن در ایران میزیسته اند و افزایش آنها قبل از میلاد بوده است، آرامگاه و مقابر بزرگان زیادی دارند که مورد احترام خیلی از ایرانیهای مسلمان نیز میباشد. اما متأسفانه سیستم ایران یهودیان را مدام به اتهام جاسوسی با امریکا و اسرائیل زیر سوأل میبرد اگر چه با بیشتر مسلمانان نیز همین رفتار میشود. اما برخی از انسانهای افراطی مذهب هم که بیشتر بخاطر منافع شخصی خود با سیستم یکی شده اند آنها را در جامعه نمی پذیرند.

رئیس جمهوری که مدام از نابودی اسرائیل سخن بگوید و جنایتهای هیلتر را انکار کرده و هولوکاست را یک افسانه بداند که به معنای انکار کردن حق موجودیت یهودیان در جهان است. حال چگونه یک یهودی واقعی میتواند به راحت و بدون استرس زندگی کند.

آقای مهدی مصطفوی قائم مقام وزارت امور خارجه می گوید: یهودیان ایرانی براحتی میتوانند
برای گرفتن ویزا به سفارتخانه های کشورهای دیگر( غیر از اسرائیل) بروند اما اگر بر خلاف این باشد پیگیری خواهد شد. همین سخنان نوعی تهدید بشمار می آید به همین دلیل یهودیان حتی از رفتن به سفارتخانه ها نیز خودداری میکنند.
سیستم ایران هر چقدر بیشتر بخواهد سختگیری نماید که کلیمیان نباید به اسرائیل سفر کنند و ارتباطی با کشور اسرائیل و امریکا داشته باشند امکان پذیر نمیباشد لذا در دوره پهلویی حدود 100.000 نفر کلیمی در ایران زندگی میکرده و در حال حاضر تعداد باقی مانده آنها بیست وپنج هزار نفر میباشد و بقیه آنها متواری گشته و به این کشورها پناه برده اند. مطمئنا این افراد با آنها ارتباط فامیلی داشته ویا ممکن است ازخانواده درجه یک آنها باشند. پس مواقعی که به آنها از ناحیه یهودیان خارج از ایران ابلاغ میشود "در صورت عدم ترک ایران با خطر مواجه میشوید" اگردلیل بر تشنج و متهم کردن سیستم ایران هم باشد خالی از حقایق نیست.

هیچ نظری موجود نیست: