۲۵ بهمن، ۱۳۸۸

اسرائیل و فلسطینی ها - گویا روشن

جنگ بین اسرائیل و فلسطینیها از اول تأسیس اسرائیل میباشد و هر روز شعله این آتش بالاتر میرود. بعضی از کشورها به حال این ملت افسوس میخورند. اما تا بحال چاره ای پیدا نکرده اند. برای نمونه ایران، سوریه و جدیدا ترکیه مرتب از جنایتهای اسرائیل سخن میگویند.

آیا ترکیه 1 فلسطینی را نیز در کشورش قبول میکند؟
نه اینکه قبول نمیکند حتی تحمل یکی از آنها که‌ در کشورش کار کند را هم ندارد. کشوری که حتی ترکمنهای عراق را که برادر خود میخواند

و هر بار به عنوان یک کارت امتیاز در مقابل کردهای شمال عراقی استفاده میکند را در کشورش به عنوان پناهنده قبول نمیکند. گفتنیست که ترکیه تنها هم پیمان اسرائیل در منطقه میباشد که این را با صدها قرارداد به ثبت رسانیده است.

ایران چطور؟ دولتی که اهل تسنن را به عنوان شخص درجه دو میبیند. نه تحمل پناهجویان همسایه ی همزبان خود (افغانستان) را و نه تحمل اهل تسنن ایران را دارد. از جمله بلوچ و کرد. برای مثال اوایل انقلاب جوانان کرد را اعدام میکرد با توپ وخمپاره منزلها را به ویران تبدیل میکرد ومیبایست مردم خانه هایشان را ترک کنند و به روستاها پناه ببرند. هنوز هم مردم آن دیار نمیتوانند با عقاید و افکارشان خودشان زندگی کنند برای مثال: نمیتوانند عیدهایشان را همزمان با دیگر کشورهای مسلمان جشن بگیرند و در صورت مشاهده به مساجدشان حمله می شود.
چه بلوچها که امروزه نیز از 20 درصد مزایای مردم دیگر ایران برخوردار نیستند. فقط چند درصد مردم بلوچ زندگی نرمالی دارند که از طریق باجگیری و یا وارد کردن کالاهایی مانند برنج، پارچه و غیره زندگی میکنند. زیرا در این منطقه هیچگونه امکاناتی وجود ندارد. سیستم ایران این مردم را چنان جلوه میدهد که فقط به قاچاق مواد مخدر مشغولند. مردمی که از هیچگونه خدمات آموزشی و کار آفرینی ی چشمگیری برخوردار نیستند.

حال نگاهی به سوریه بیاندازیم.
سوریه پناهندگان فلسطینی زیادی را در خود جای داده است و بسیاری از فلسطینی هایی که از قدیم به سوریه پناه آورده اند از حقوق یک شهروند سوریه برخوردار هستند. البته باید گفت که خصومتی که سوریه با اسرائیل دارد ریشه دار تر از مشکلات ایران و ترکیه با اسرائیل است.

در نتیجه اگر چاره ای هم پیدا شود. این سوریه، ایران و ترکیه نیستند که برای فلسطینی ها چاره ساز باشند تنها بخاطر استراتژی های خود شعله آتش را بیشتر میکنند و در این آتش تنها فلسطینی ها میسوزند.

هیچ نظری موجود نیست: